Home > Zomerschool Apeldoorn 2017

Zomerschool Apeldoorn 2017

De komende zomervakantie van 2017 organiseert onze school, in samenwerking met een aantal andere scholen uit de regio, een zomerschool.

Wat is het doel van de zomerschool?

De zomerschool is voor een leerling een kans om tijdens een korte, maar intensieve periode in de zomervakantie opgelopen achterstanden weg te werken zonder daarvoor een heel schooljaar te hoeven overdoen. Het is niet de bedoeling dat de zomerschool in de plaats komt van zittenblijven; voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie.

Wat houdt de zomerschool in?

De zomerschool vindt plaats tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie, van 10 juli t/m 21 juli. De locatie voor de Zomerschool is Gymnasium Apeldoorn, Kastanjelaan 10, 7316 BN Apeldoorn.

Tijdens de laatste rapportvergadering wordt besloten welke leerlingen over zijn, welke blijven zitten en wie in aanmerking komt voor een kans in de zomerschool. De leraren en mentoren kijken hierbij niet alleen naar het aantal tekorten, maar ook naar andere ontwikkelingsaspecten die schoolsucces beïnvloeden en naar omstandigheden (denk daarbij bijvoorbeeld aan langdurige ziekte). Zij houden daarbij steeds het beoogde doel van de Zomerschool in het oog: een leerling moet na twee weken stevig bijwerken een gerede kans van slagen hebben om het volgende jaar in één keer met succes af te ronden.

De kenmerken van de zomerschool:

  • twee weken lang intensief aan het werk met de stof;
  • van 9.00 uur tot 15.00 uur;
  • 1-op-6 begeleiding;
  • focus op inhoud en studievaardigheden;
  • het pedagogische klimaat bestaat uit een positieve en enthousiaste sfeer, gelijkwaardigheid en rust;

De zomerschool is een voorwaardelijk en vrijwillig traject; iedere leerling werkt in de zomerschool aan twee vakken en maakt aan het eind van de twee weken zomerschool toetsen, die vooraf door de eigen leraren zijn vastgesteld. Op basis van, in het voortraject al, vastgestelde criteria en de resultaten voor de toetsen, wordt bepaald of de leerling wel of niet bevorderd wordt. Aan de Zomerschool zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.

Beslissen om mee te doen

De beslissing voor deelname ligt bij de docentenvergadering. Zij bepaalt, op basis van, van te voren opgestelde, criteria, of een leerling voor deelname aan de Zomerschool in aanmerking komt. Dit betekent dat pas op het allerlaatste moment in het schooljaar bekend wordt welke leerlingen voor de Zomerschool in aanmerking komen. Zeker als u vermoedt dat uw kind het dit jaar wellicht niet met groot gemak gaat halen, is het verstandig om bij het plannen van de vakantie alvast rekening met de zomerschool te houden.

Indien u vragen hebt over de zomerschool, kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van uw kind op de eigen school of met de projectleider van de zomerschool: Liesbeth Meijer (tijdens werkdagen) 055-5213024 of l.meijer@avoo.nl.