Home > Schoolgids > Openbaar onderwijs > Identiteit van openbaar onderwijs

Identiteit van openbaar onderwijs

dinsdag 7 juli 2020

Wij zijn een openbare school voor voortgezet onderwijs. Wij staan open voor alle mensen, ongeacht hun levensbeschouwing en respecteren ieders opvatting en passen dit toe in de dagelijkse praktijk. Wij verdiepen ons in mensen met verschillende cultuuropvattingen, verschillende afkomst of verschillende gebruiken. Onderling respect is de basis voor ons onderwijs.