Home > Schoolgids > Informatie voor ouders > Aanmelden van leerlingen

Aanmelden van leerlingen

maandag 1 oktober 2018

Wanneer de leerling een school in het voortgezet onderwijs heeft gekozen, gaat de aanmelding meestal via de leerkracht van groep 8. Deze verzamelt alle formulieren en stuurt ze naar de desbetreffende school. Naast het aanmeldformulier ontvangen wij ook het advies van de basisschool. De leerkracht van groep 8 kent de leerlingen goed daarom vinden wij dit advies erg belangrijk. Dit schooladvies is wettelijk bindend.

In mei volgt dan een officieel bericht over de aanmelding. Dit ontvangt de leerling rechtstreeks van onze school en niet via de basisschool. Uiteraard krijgt de basisschool ook bericht over de aanmelding.

De aanmeldformulieren worden via de basisschool verspreid, maar is ook te downloaden via onderstaande link:

AVOO Aanmeldformulier 2019-2020