Home > Onze scholen > KSG: de school met internationaal perspectief

KSG: de school met internationaal perspectief

De KSG  is een openbare school voor:

  • mavo
  • up2havo (een route waarin leerlingen in 6 jaar een havo diploma halen)
  • havo
  • vwo
  • tweetalig vwo

De organisatie van de school kenmerkt zich door kleinschaligheid. Als leerling krijg je de aandacht die je verdient en die je nodig hebt om je optimaal te ontwikkelen. Wat we verder belangrijk vinden, is jou goed voor te bereiden op jouw rol in de wereldmaatschappij. Daarbij kijken we over de grenzen heen. We brengen je in contact met andere talen en culturen. Ook sport vormt een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Een fit en gezond lichaam leidt tot betere schoolresultaten. Daarvan zijn we overtuigd.

Wij vinden het ontzettend belangrijk om een prettige en veilige leeromgeving te bieden waarin jij je maximaal kunt ontwikkelen.  Op de KSG besteden we dan ook veel aandacht aan het respecteren van elkaars mening. Deze open instelling bepaalt voor een belangrijk deel de prettige sfeer tussen onze leerlingen onderling én de medewerkers en de leerlingen.