Home > Procedure werving en selectie voorzitter Raad van Toezicht

Procedure werving en selectie voorzitter Raad van Toezicht

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en twee leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: een ouder en een personeelslid. De voorzitter van het College van Bestuur is aanwezig als adviseur.

Kandidaten solliciteren schriftelijk naar de functie door hun motivatiebrief en curriculum vitae te richten aan secretariaat@veluwseonderwijsgroep.nl. De sluitingsdatum voor sollicitaties is 18 september 2017.

De selectiecommissie nodigt voor 12 oktober 2017 een aantal kandidaten uit voor een selectiegesprek. Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor een gesprek worden per mail geïnformeerd.

De selectiegesprekken vinden plaats op 23 oktober 2017 in de namiddag en avond.
Kandidaten worden zo spoedig mogelijk na 23 oktober 2017 telefonisch geïnformeerd. Zij ontvangen een bevestiging per mail.

De geselecteerde kandidaat maakt op 30 oktober 2017, vanaf 20.00 uur kennis met de overige leden van de Raad van Toezicht. Vervolgens besluit de Raad van Toezicht om een voordracht te doen aan de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn.

Bindende voordracht aan de gemeenteraad, 3 november 2017.

Gemeenteraad neemt besluit t.a.v. voordracht, 7 december 2017 (datum onder voorbehoud).

Start nieuwe voorzitter RvT, 1 januari 2018 (onder voorbehoud van gemeenteraadsbesluit).