Home > Onze scholen

Onze scholen

Vanuit de gezamenlijke visie en ambitie hebben de scholen ruimte voor een eigen onderwijskundige profilering, die aansluit bij hun leerlingen en hun omgeving.

Edison College: een toekomstgerichte school;
Het Edison College is een sfeervolle en stimulerende school waarbij leerlingen kiezen voor Mavo Plus of voor het vmbo Vakcollege (kaderberoepsgerichte leerweg of basisberoepsgerichte leerweg). Al direct vanaf de brugklas, of het nu Mavo Plus is of het Vakcollege, gaan de leerlingen op school aan de slag in de bakkerij, keuken, garage, winkel, zorglokaal en meer.

Leerlingen krijgen in Mavo Plus uiteraard bekende theorievakken zoals Engels, Nederlands, wiskunde en geschiedenis. Leren doen de leerlingen heel veelzijdig, bijvoorbeeld door het doen van projecten en opdrachten in groepjes en excursies. Daarnaast krijgen leerlingen bij Mavo Plus vier vakmanschapsuren per week. In het eerste jaar maken leerlingen kennis met Vakmanschap Techniek en Vakmanschap Horeca, Zorg en Ondernemen. In het tweede jaar gaan ze verder in één richting.

In onze maatschappij is een grote herwaardering voor vakmensen, van zorg tot autoreparatie en meer. Hier speelt het Edison College op in met het Vakcollege. Ideaal als kinderen een vmbo basis of kader advies hebben en graag gericht voor een vak én dus werk leren. Leerlingen met advies vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg starten in het Edison College in het Vakcollege. In het Vakcollege krijgen leerlingen meteen in het eerste leerjaar zes uur per week beroepsgerichte lessen. Deze lessen heten vakmanschapsuren. Leerlingen leren door te doen, zowel in school als bij bedrijven.

Gymnasium Apeldoorn: een school vol uitdaging;
Gymnasium Apeldoorn is een school waar een leerling onderzoekt, ontdekt, leert en een mening vormt en ook weer leert om een mening los te laten. Leerlingen gaan bij ons hun grenzen verkennen en vastleggen door een breed vakkenaanbod met daarbinnen en daarbuiten ruimte voor initiatief en talent.

Naast het reguliere vakkenaanbod, biedt Gymnasium Apeldoorn ook de klassieke talen Grieks en Latijn, Cambridge English en filosofie aan. De school heeft een sterk bèta-profiel. De kinderen leren bij alle vakken een basishouding van verwondering en nieuwsgierigheid, deze basishouding komt bij elk vak en elke opleiding van pas.

Koninklijke Scholengemeenschap: de school met internationaal perspectief;
De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn (KSG) is een openbare school voor mavo, up2havo, havo, vwo en tweetalig vwo. Leerlingen komen hier in contact met verschillende maatschappelijke, politieke en religieuze standpunten.  De KSG vindt het belangrijk dat leerlingen meningen van anderen leren respecteren. Deze open instelling bepaalt voor een belangrijk deel de prettige sfeer, die op de KSG tussen de leerlingen onderling én tussen de medewerkers en de leerlingen heerst.

Bijzonder op de KSG is het tweetalig vwo (tvwo). De helft van de vakken wordt er in het Engels gegeven. Een mooie opstap naar de universiteit waar, zowel in binnen- als buitenland, vaak in het Engels wordt lesgegeven. KSG gaat verder dan de Engelse taal alleen. Ze brengen leerlingen in contact met mensen uit de hele wereld en dus ook met hun culturen en gewoonten. Een enorme verrijking voor de eigen ontwikkeling.