Home > Bestuur > Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van de bestuursvoorzitter.

Alle stichtingen die onder de Veluwse Onderwijsgroep vallen hebben hetzelfde college van bestuur en dezelfde raad van toezicht maar zijn wel zelfstandige stichtingen die samenwerken waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs:
dhr. Tjeerd Biesterbosch
t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

De Raad van Toezicht van Stichting AVOO bestaat uit de volgende leden:

Dhr. drs Peter van Dongen (voorzitter)
Mw. drs. Anna Bakker (vice voorzitter)
Dhr.ir  Sytske Kloosterman
Mw. mr. Barbara Lemstra
Dhr. Dr. Jaco Rogier
Mevr.drs.Everien Slijkhuis RA

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat van het AVOO:

Postbus 20017
7302 HA Apeldoorn
telefoon: 055 – 539 38 56
e-mail: secretariaat@veluwseonderwijsgroep.nl

Zie ook

Bestuur