Home > Bestuur > Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van de bestuursvoorzitter.

 

De Raad van Toezicht van Stichting AVOO bestaat uit de volgende leden:

Dhr. prof. dr. E. Sterken, voorzitter
Mw. drs. L.C.I. Nuhaan
Mw. J.C. van den Brink
Mw. prof. dr. J.W. van Saane
Dhr. P.C. Jaspers, RA
Dhr. ir. S.H. Kloosterman

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat van het AVOO:

Postbus 20017
7302 HA Apeldoorn
telefoon: 055 – 539 38 56
e-mail: secretariaat@veluwseonderwijsgroep.nl

Zie ook

Bestuur